ŚWIADECTWA

z kursów

"Nowe Życie"

Kurs "Nowe życie"  w Siemoni (2-4 lutego 2018)

Co Bóg zrobił?

Wskazał drogę do pełnego, otwartego Sakramentu Pokuty. Pokazał, że dotychczasowe życie w wierze było puste i płaskie, bez zrozumienia Ewangelii.

Co Bóg pokazał?

Od wielu lat po raz pierwszy pokazał mi ludzi, którzy mieli, mają te same problemy, zmagali się z podobnymi słabościami. Pokazał, że nie jestem sam.

Co zrozumiałem?

To jest pierwszy krok na drodze do Jezusa, do łaski Ducha Świętego. Ale, że trzeba zacząć od spowiedzi i dokopać się do najgłębiej zakopanych niegodziwości.

 

Wiesław

Bóg otworzył moje serce i moją duszę na możliwość przyjęcia daru wiary i uzyskania dóbr z niej wypływających. Uświadomił mi, że pomimo moich grzechów kocha mnie i pragnie mojego szczęścia. Uświadomił mi również, że wokół mnie są ludzie, którzy podobnie myślą i czują. Zrozumiałam jakie są konsekwencje grzechów, które popełniałam, i że muszę podjąć gorące postanowienie nawrócenia się. Zrozumiałam, że muszę pozwolić Bogu na działanie w moim życiu, domu, pracy i rodzinie, jako mojemu Panu. Wzbudził we mnie nadzieję, że moje przyszłe działania i starania, doprowadzą do zesłania na mnie Ducha Świętego.

 

Kasia

Dzięki udziałowi w kursie „Nowe Życie” zorganizowanym przez SNE z Katowic, we współpracy z proboszczem parafii Siemonia, ks. Markiem Wyjadłowskim, poczułam, że Bóg działa w moim życiu. Doświadczyłam wiele serdeczności, troski i wsparcia ze strony organizatorów, czuję ogromną radość i wdzięczność dla wszystkich osób ze wspólnoty. Szczególnie głęboko dotarły do mnie konferencje prowadzone przez ks. Bogdana Kanię, któremu z całego serca pragnę podziękować za to, że dzięki jego słowom poczułam i zrozumiałam bardzo wiele aspektów wiary, o których do tej pory nigdy nie myślałam w taki sposób ksiądz i członkowie SNE prezentowali to na kursie. Zrozumiałam, że ewangelizacja w życiu codziennym jest moim obowiązkiem. Najważniejszym wydarzeniem jest fakt ogłoszenia przeze mnie Jezusa Chrystusa królem mojego życia. Pragnę wytrwać w tym postanowieniu i uczestniczyć w kursie „Źródła Wiary” w mojej parafii.

 

Mirka

Doszły do mnie pewne litery z alfabetu. Doszła do mnie litera „D” z pkt 1, że w sposób szczególny Bóg kocha mnie jako grzesznika, którym jestem i którym zostanę. Doszła do mnie litera „C” z pkt 2, że ponoszę teraz konsekwencje grzechu, który najlepiej zobrazowała pusta szklanka. Doszła do mnie literka „A2” z punktu 3, że to On mi przebacza i uwalnia od grzechu. Doszła do mnie literka „C2” z pkt 4a, że muszę – CHCĘ uwierzyć w to, że to Bóg ma plan na mnie. Dotarł do mnie punkt 4 z pkt 4b, że muszę/chcę pozwolić Bogu na działanie.

            Bóg pokazał mi jeszcze Wasz uśmiech i to, że warto się śmiać, i że jak się dzieli czymś, to tak naprawdę się mnoży.

 

Asia

Bóg pokazał mi, jak ważny jestem dla Niego. Przez Ducha Świętego napełnił mnie spokojem i niesamowitą radością. Sobota była przełomowa dla mnie. Zrozumiałem, że tylko Bogu mogę bezgranicznie zaufać. Jego miłość pozwoli mi pokonywać wszystkie przeszkody, jakie mogę mi się przytrafić w życiu. Amen !!!

 

Mariusz

Na kursie doświadczyłam, jak Duch Św. dotknął mnie swoją Miłością, odczułam, jak rozpala mnie swoim ciepłem. Jezus jest jedynym moim Panem i Zbawicielem, pragnie, abym miała życie w obfitości i daje mi tego doświadczyć każdego dnia. Zabiera moje lęki, otacza swoją ogromną troską i poczuciem bezpieczeństwa. Chcę „tracić” z Nim swój czas.

 

Ania

Utwierdziłam się, że Pan Jezus jest Królem i Panem mojego życia – oddałam się w Jego Ręce aż do skończenia mojego życia. Dziękuję Mu za wszystko i przepraszam.

            Dzięki Ci Jezu, mój Królu !!! Miej mnie w swojej Opiece.

 

Joasia

Kurs umocnił w wierze, dodał odwagi i skrzydeł do pracy. Ciepło w prawej dłoni jest przy „Zdrowaś Maryja” wzrasta a przy odmawianiu „Ojcze Nasz”, czuję bicie malutkiego serca w dłoni.

            Pokazał po raz kolejny, że jeśli Boga postawię na I miejscu, to wszystko będzie na I miejscu, i wszystkie problemy i kłopoty jak kra lodu. Czuję w sercu wielką radość, iż mogłam tu być i spotkać tylu dobrych i wielkich sercem ludzi. Zrozumiałam, że nadal w swoim życiu będę wychowywać małych i wielkich ludzi na zasadach Ewangelii, bronić prawd Bożych i być ołówkiem Bożym w ręku Boga. Nie można stać, patrzeć i milczeć, kiedy obrażany jest Mistrz – Jezus Chrystus. Zapewniam o modlitwie, że trwacie i głosicie Słowo Boże. „Triumfując na znaku krzyża, jesteście w epoce chaosu skał”

 

K -kochana

A  -ambitna

- zatroskana o losy innych  

  -inteligentna

  -asertywna

                           Jezus Cię kocha !

Dziękuję Panu Bogu za ten Kurs. Dziękuję ludziom z SNE. Pan Bóg napełnił mnie pokojem serca, usunął obawy dotyczące przyszłości. Doświadczyłem miłości Bożej. Zrozumiałem, że trzeba umocnić się Bogiem we wspólnocie wiernych, przyjąć Ducha Św., umocnić się Jego łaską. Nie wystarczy raz, trzeba ciągle na nowo przyjmować Miłość Bożą.

 

x. Marek

Czas spędzony na kursie, nie został czasem straconym, nie poszedł na marne. Zostałem umocniony w WIERZE, w Panu Bogu, Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym. Wiem i jestem przekonany, że ten tak piękny spędzony czas z ciekawymi osobami, którzy głosili Słowo Boże i dali świadectwo, będzie dobrze owocował. To co usłyszałem, postaram się przekazać innym, rodzinie i znajomym.

Cieszę się, że skorzystałem z tej łaski uczestnictwa.

                                                       

Chwała Panu.

 

Tadeusz

Odwiedź też:

Instagram SNE Katowice
Youtube SNE Katowice

SKRZYNKA MODLITW

FORMULARZ KONTAKTOWY

Polub stronę SNE Chrystusa Króla na Facebooku
i bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami:

MAPA

Intencje modlitewne

 

Potrzebujesz modlitwy?

Wyślij swoją intencję.

Kontakt:

 

snekatowice@gmail.com

Adres:

 

Kaplica św. Barbary przy centrum handlowym Silesia City Center

 

ul. Chorzowska 109

40-101 Katowice

© 2017-2024 SNE Chrystusa Króla